Basic Medical EnglishContents - агуулга

Unit 1 - Ерөнхий сэдвүүд: BASICS
 1. Эмнэлэгийн Цагаан Толгой: Medical Alphabet
 2. Сургууль, Оюутнуудын Тухай: About Being a Student at Medical School
  • Дорноговийн анагаах Ухааны Сургуулийн тухай: About Dornogobi Medical School
  • хичээлүүд: Class Subjects
  • Монгол Улсын анагаахын Сургуулийн систем: Medical School System in Mongolia
 3. Товч намтар болон хүсэлт өргөдөл бөглөх тухай
  • Миний тухай: About Myself
  • Манай гэр бүлийн тухай: About My Family
  • Миний ажлын талаар: About My Work
  • Миний боловсролын талаар: About My Education
  • Ярилцлаганд хэрэглэдэг асуултууд: Interview Questions
 4. гэр бүл хамаатан садангууд: Family and Relatives
 5. Эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтэнүүд: Doctor Specialities and Medical Professions
 6. Эмч, эмнээлгийн мэргэжилтнүүдийн үүрэг: Duties of a Doctor and other Medical Professionals
  • Эмч юу хийдэг вэ?: What Does a Doctor Do?
  • Эх баригч юу хийдэг вэ?: What Does a Midwife Do?
  • Сувилагч юу хийдэг вэ?: What Does a Nurse Do?
  • Эмийн санч юу хийдэг вэ?: What Does a Pharmacist Do?
  • Бага эмч юу хийдэг вэ?: What Does a Physician Assistant Do?
 7. Эмнэлэгийн багаж, тоног төхөөрөмж, эд Зүйлс: Medical Supplies, Tools, and Equipment

Unit 2 - БиЕийн Бүтэц Зүй: ANATOMY
 1. Биеийн гадна эрхтнүүд болон түүнтэй холбоотой заавар үгс: External Body Parts and Physical Directions
 2. Дотор эрхтэнүүд: Internal Organs + Эрхтэн систем: Body Systems

Unit 3 - гаЗрууд: PLACES
 1. Эмнэлэгт: At the Hospital
 2. Монголд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагууд: Healthcare Institutions and Organizations in Mongolia
 3. Эмийн санд: At the Pharmacy
 4. Шүдний эмчийн өрөөнд: At the Dentist's Office
 5. нүдний эмчийн өрөөнд: At the Eye Doctor's Office
 6. гоо сайханы газарт: At the Beauty Salon

Unit 4 - өвчин Зовиур: PAINS
 1. Өвчин, зовиур, шинж тэмдэгүүд Шинж тэмдэг: Sicknesses, Pains, and Symptoms
 2. гэмтэл, Ослууд: Injuries and Accidents
 3. Өвчин болон халдварууд: Diseases and Infections

Unit 5 - эрүүл мэнд: HEALTH
 1. хоол хүнс болон хоол хийх аргууд: Foods and Cooking
 2. хүнсний бүтээгдэхүүний ангилал, хоол тэжээл, эрдэс, амин дэмүүд: Foods Groups, Nutrition, Vitamins, and Minerals
 3. Спорт, дасгал: Sports and Exercise
 4. нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд: Reproductive Health
 5. Эх баригч эмч, эмэгтэйчүүдийн эмчийн өрөөнд: At the Gynecologist's Office
 6. таны бие ямар байна?: How Are You Feeling?
 7. Эрүүл мэндтэй холбоотой эрүүл, хорт зуршлууд: Healthy and Unhealthy Habits

Unit 6 - анагаах ухаанд хэрэглэгддэг түгээмэл асуулт, хэллэгүүд, харилцан яриа: MEDICAL PHRASES AND DIALOGUES
 1. анагаах ухаан, эрүүл мэндтэй холбоотой үйл үгс, англи хэлц үгс: Medical and Health Related Verbs and Phrasal Verbs
 2. Эмнэлэгийн ажилтан өвчтөн хоёрын хоорондын харилцаа яриа: Dialogues Between Medical Professional and Patient for Routine Medical Procedures
  • Цус авах: Taking Blood
  • Тариа хийх: Giving an Injection
  • амин үзүүлэлт үзэх: Taking Vital Signs
  • Өвчтөнд Эм Өгөх: Giving Medication to a Patient
 3. Сувилахуй хэллэгүүд: Nursing Phrases
 4. Эмч нарын хэрэглэдэг түгээмэл асуултууд: Doctor Phrases and Questions + Өвчтөний өвчний түүх: Patient Medical History + Өвчтөний эмнэлэгийн карт: Patient Medical Information Form
 5. гэр бүлийн гишүүдийн өвчний түүх: Family Medical History
 6. үзлэг: Physical Examination, Check-Up
 7. Яаралтай Тусламж: Emergency Aid + анхны Тусламж: First-aid
 8. хагалгааны өмнөх асарга: Pre-Operative Care + хагалгааны дараах асаргаа: Post-Operative care
 9. Бүртгэлийн хэсэг: Receptionist